Fifty-One International heeft een drieledig doel:
bevorderen van de vriendschap, achting en verdraagzaamheid. 
bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen. 
Dienen door initiatieven te begeleiden en te steunen. 

Deze doelstellingen worden door elk lid onderschreven en vormen de basis van de werking van de beweging.
     
Bestuur
Dimitry Vankeirsbilck: voorzitter@51clubdepekker.be

Wouter Pattyn: ondervoorzitter@51clubdepekker.be
Peter Pauwelyn: secretaris@51clubdepekker.be
Koen Houthoofd: protocol@51clubdepekker.be
Joeri Donck: penningmeester@51clubdepekker.be
volg onze activiteiten via volgende link: